บริษัท สแพน เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท สแพน เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส "Authorized Service Center of Burckhardt Compression" และให้บริการทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ประเภทเครื่องจักรหมุนทุกชนิด (Mechanical Equipment) เช่น Compressor, Steam Turbine, Blower, Agitator, Gearbox และ pump ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้า ตลอดจนโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

Span maintenance and service company "Authorized Service Center of Burckhardt Compression" and limited provides excellent maintenance service for all mechanical equipment such as Compressor, Steam Turbine, Blower, Agitator, Gearbox and pump. Our previous customers are in several industries group such as refinery plant, gas separation plant, petrochemical plant, Chemical plant, power plant etc.

We are the authorized service center of Burckhardt Compression
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

To provide inspection, overhaul, re-conditioning valves of reciprocating compressor and its components

Burckhardt Compression is one of the world's largest manufacturers of reciprocating compressors
Image is not available
Image is not available
Recondition check valve for Reciprocating compressor
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

– VISION –

เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานสากลให้บริการทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลประเภทเครื่องจักรหมุนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ (Be the international company in providing experienced maintenance team and excellent maintenance service for mechanical equipment)

ปฏิบัติงานตามหลักการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องตามคู่มือรายงานผลการซ่อมที่ได้มาตรฐาน มีการรับประกันผลงานและตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(Perform maintenance service conforming to maintenance manual and safety – environment regulation, provide standard service report and inspection report to customer, provide service quality assurance as per warranty period)

บริษัทมุ่งมันที่จะพัฒนา การให้บริการงานซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (Continuously improvement to meet customer requirement and get the higher quality levelfor maintenance service)

To be the professional and the leader of maintenance service team for achievement in the best performance service by intensive technical training and following work instruction in manual.

Be aware of the environment


Perform maintenance service conforming to maintenance manual. Adhere to safety – environment regulation and law as first priority.

Following Technical Maintenance Manual


Providing standard service report and inspection report to customer, provide service quality assurance as per warranty period

– GALLERY –