เกี่ยวกับเรา

บริการ ซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล แบบเครื่องจักรหมุน

ประเภทเครื่องจักรกลที่ให้บริการ

 • เครื่องอัดอากาศ (Compressor)
 • กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)
 • ปั้ม (Pump)
 • พัดลมอัดอากาศ/ พัดลมดูดอากาศ (Blower)
 • เครื่องกวน (Agitator)
 • เครื่องกวนแบบทำปฏิกิริยา (Reactor)
 • เครื่องผสม (Mixer)
 • เครื่องอัด (Extruder)
 • เครื่องแยกสาร (Expander)
 • เครื่องลำเลียง (Screw Conveyor)
 • เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)
 • เครื่องเหวี่ยงแห้ง (Rotary vacuum filter: RVF)
 • เครื่องอบแห้ง (Dryer)
 • เกียร์ (Gearbox)