Supervisor Job description

 

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : Span Maintenance and Service Co., Ltd.
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศบริษัท 15 วัน
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น: OT
สวัสดิการ: ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยเลี้ยง, ประกันชีวิต, ชุดพนักงาน

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- นำทีม Service ออกไปทำงานที่ไซต์งานได้
- สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรหมุน (Rotating Machines) เช่น Compressor, Turbine, Blower, pump เป็นต้น
- มีความรู้ Technical ของเครื่องจักรแต่ละประเภท
- สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาหน้างานได้
- มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ทำ Report หรือลงค่า Report ได้

 

 
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ไม่เกิน 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช./ปวส.
สาขา: ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน หรือวุฒิการศึกษาอื่นๆ
ประสบการณ์(ปี) : 10-15 ขึ้นไป (งานซ่อม rotating)
อื่นๆ: มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีทักษะภาษาอังกฤษดีให้ค่าภาษาเพิ่ม
- ขับรถยนต์ได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีความระเอียดรอบคอ